Winkelmandje

0 Producten

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. Onderstaande artikelen zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst. Dit voor zover er door partijen niet vooraf schriftelijk is afgeweken.
 2. Consument verplicht zich om deze voorwaarden te lezen en te aanvaarden.

Artikel 2 Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen vervallen wanneer het product niet meer te leveren is.
 2. Beenmodehuis kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de consument kan begrijpen dat deze een vergissing bevat.
 3. De vermelde prijzen zijn inclusief B.T.W. en andere heffingen. Net als de te maken kosten. Hieronder vallen administratiekosten, verpakkingskosten, transactiekosten en websitekosten. Dit tenzij anders aangegeven. Verzendkosten zijn niet in de prijs begrepen.

Artikel 3 Bestelduur; leveringstermijn, prijsverandering, betaling

 1. Beenmodehuis verplicht zich na ontvangst van de betaling de producten binnen 2 werkdagen te verzenden. Tenzij een artikel niet voorradig is. In dat geval wordt er met consument overleg gepleegd: achteraf leveren of annuleren. Bij overschrijding van de termijn dient de consument de leverancier daarvan schriftelijk in gebreke te stellen. Beenmodehuis dient een termijn van 5 werkdagen te krijgen om alsnog te leveren.
 2. Consument van zijn kant verplicht zich na de geplaatste bestelling het totaalbedrag binnen 2 werkdagen over te maken. Hierna moet de consument per mail gesommeerd worden tot betaling. Beenmodehuis kan na twee dagen het bestelde product weer op haar website plaatsen.
 3. Consument mag ervan uitgaan dat de op de site vermelde prijzen de juiste prijzen zijn. Enkele uitzonderingen:
  – de prijsstijging is gevolg van een wijziging van de leverancier;
  – de prijsverhoging komt uit een verplichting van de wet (bijvoorbeeld een B.T.W.-verhoging);
  – een berekeningsfout van het webshop systeem (b.v. staffelkorting foutief verwerkt of verzendbijdrage niet berekend).
  – in andere gevallen verplicht de leverancier zich dit zo snel mogelijk op de website kenbaar te maken.

Artikel 4 Ontbinding van de overeenkomst

 1. Beenmodehuis hoeft niet te leveren indien de consument de betaling niet of niet op tijd nakomt.
 2. Leverancier kan de overeenkomst ontbinden wanneer zij gehinderd wordt door omstandigheden buiten haar schuld.
 3. Annulering is ook mogelijk op grond van artikel 3.
 4. In geval van niet berekende verzendbijdrage mag zowel klant als Beenmodehuis afzien van hun verplichtingen.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde artikelen blijven eigendom van Beenmodehuis. Dit totdat de consument de betaling is nagekomen.

Artikel 6 Garanties en reclames

 1. De beenmode artikelen voldoen aan de normale eisen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden. Ook waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
 2. Iedere vorm van reclame komt te vervallen indien het product uit de originele verpakking is gehaald. Zeker wanneer het artikel is gepast in reclame NIET mogelijk.
 3. De consument moet het geleverde product direct bij aankomst controleren. Wanneer blijkt dat dit niet het bestelde product is mag consument binnen 14 dagen reclameren. Het product mag echter niet uit de originele verpakking zijn gehaald en/of gepast. Labels moeten aangehecht gebleven zijn. Zij mogen ook niet gescheurd zijn. Verzendkosten van reclamering zijn voor rekening van de klant. Behalve wanneer Beenmodehuis een verkeerd artikel heeft geleverd. Onvoldoende of ongefrankeerde terugzendingen worden in rekening gebracht. Het bedrag van de reclame zal door Beenmodehuis binnen 30 werkdagen na ontvangst worden overgemaakt. Klant moet bij ruiling de verzendkosten opnieuw betalen.
  Retouradres:
  Beenmodehuis
  Doelenstraat 16-18
  6711 AR Ede
  Nederland
 4. Indien van een gebrek later dan 14 dagen melding wordt gemaakt vervalt het recht van retour.
 5. Vermissing van artikelen: Artikelen die verzonden worden door Beenmodehuis zijn voor risico van de verkoper. Mochten er artikelen kwijt raken bij de post, dan worden ze opnieuw kosteloos verzonden.
 6. Consumenten die beenmode retourneren verzenden dit voor eigen risico. Mocht er dus beenmode kwijt raken kan er daarom helaas GEEN vergoeding uitgekeerd worden. Klant is er verantwoordelijk voor dat de goederen GOED verpakt en geheel correct afgeleverd worden in Ede.
IBAN: NL67RABO0367037440 t.n.v. Beenmodehuis.nl | BTW: NL210470173B01 | KvK: 61879487